Yunanistan silahlanmıyor silahlandırılıyor!

Yunanistan’ın hayatın olağan akışına uymayan bir silahlanma yarışı içine girdiğine dikkat çeken Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, “Yunanistan silahlanmıyor, silahlandırılıyor. Türkiye’nin Yunanistan’ı kimin ve neden silahlandırdığına dair NATO gibi, BM gibi uluslararası platformlarda soru sormaya hakkı var. Bu hakkı kullanmalıdır” dedi.

357 milyar euro ile AB’nin kamu borcu en yüksek ülkesi olan Yunanistan, NATO’nun en çok silahlanan ülkesi oldu. GSYH’nın yüzde 3.76’sını silahlanmaya harcayan Yunanistan yüzde 44’lük artışla askeri harcamalarını NATO içerisinde en yoğun şekilde artıran ülke oldu. NATO içerisinde Türkiye haricindeki tüm ülkeler askeri ve savunma harcamalarını artırırken Türkiye’nin askeri harcamaları ise GSYH’nin yüzde 1.22’si oldu. 2021 yılının başında Fransa’dan 18 Rafale savaş uçağı alan Yunanistan Eylül ayında yine Fransa’dan altı Rafale savaş uçağının yanı sıra üç fırkateyn satın aldı. Yunanistan, Aralık ayında ise ABD’den 9,4 milyar dolarlık silah alım talebinde bulunmuştu. Bununla da yetinmeyen Yunanistan ülkesinde ABD’ye tahsis ettiği askeri üslerin kapasitesini artırmak ve yeni üsler inşa etmek için de 300 milyon euroyu aşkın bir bütçe ayırmıştı.

Yunanistan’ın hayatın olağan akışına uymayan bir silahlanma yarışı içine girdiğine dikkat çeken Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi / Mavi Vatan DEGS Başkanı emekli Tümamiral Cihat Yaycı, “Yunanistan silahlanmıyor, silahlandırılıyor. Türkiye’nin Yunanistan’ı kimin ve neden silahlandırdığına dair NATO gibi, BM gibi uluslararası platformlarda soru sormaya hakkı var. Bu hakkı kullanmalıdır” dedi.

Cihat Yaycı şunları söyledi: “Türkiye son yıllarda silah ithalatını savunma sanayii hamleleri ve yerli üretimlerle destekleyerek oldukça düşürdü diğer yandan Türkiye’nin yaptığı savunma ihracatı da yüzde 30 oranında bir artış gösterdi fakat Türkiye’nin her fırsatta Yunanistan’a karşı oldukça uyanık ve temkinli olması elzemdir. Dikkat çekilmesi gereken bir başka nokta ise NATO içerisinde Türkiye haricindeki tüm ülkeler askeri harcamalarını ciddi oranda artırmış vaziyette. Doğrudan herhangi bir sıcak savaşın içinde hatta yakınında bile bulunmayan İtalya 2018-2021 arasında askeri harcamalarını yüzde 31 artırmıştır. Türkiye ise askeri harcamalarını 2018-2021 yılları arasında yüzde -8 oranında küçültmüştür. Her ne kadar Türkiye’nin geliştirdiği yerli savunma sistemleri hem Türkiye’nin operasyonel kuvveti hem de yurtdışına yönelik ihracat anlamında başarılar kazanmış olsa da hem bulunduğumuz coğrafya gereği hem de Türkiye’nin hayati güvenlik öncelikleri bakımından askeri harcama ve güvenlik kapasitemizi artırma hususunda asla tökezlememeliyiz. Türkiye, silahlanma potansiyelinin ve imkanlarının çok üzerinde bütçeler ayıran ve bunun üzerine sözde hibelerle, yardımlarla silahlandırılan Yunanistan gibi saldırgan, hukuk tanımaz ve tehditkar bir komşuya sahip! Sadece Yunanistan’ın Türkiye’ye uyguladığı bu saldırgan politika ve faaliyetler bile Türkiye’nin askeri önlemlerini neden kuvvetlendirmesi ve diri tutması gerekliliğine önemli bir cevap teşkil etmektedir. ABD özellikle son 2 yıl içerisinde Yunanistan’a yönelik askeri yardım ve hibeleri sıklaştırdı. Bununla birlikte Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik politikası ve faaliyetleri de daha saldırgan bir noktaya ulaştı. Haziran 2022 tarihinde Meriç Nehri boyunca 135 kilometrelik hendek kazan Yunanistan bölgeye ABD’nin hibe ettiği zırhlı araçları da yerleştirmeye devam ediyor. ABD tarafından Yunanistan’a hibe edilen 180 adet M1117 zırhlı keşif aracının 51 tanesi Batı Trakya’nın Dedeağaç şehrine yerleştirildi! Yunanistan’ın saldırgan ve Türk düşmanlığı elde ettiği askeri destekle daha da derinleşmiş vaziyette. Türkiye’nin tüm bu durum karşısında savunma ve askeri kapasitesinin geliştirilmesine yönelik herhangi bir tavizde bulunmaması aksine daha da artırması elzemdir. Yunanistan’a sunulan desteğin ve Yunan saldırganlığının ne askeri ne de ekonomik olarak hafife alınır bir yanı kalmamıştır. Türkiye’nin Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatleri sağlam temellere dayanan savunma altyapısı ile mümkündür. Bu noktada Türkiye’nin hem ekonomik hem de AR-GE imkanlarını tüm bu tehdit ve saldırganlık karşısında yoğunlaştırması net bir gerekliliktir.”

Yunanistan’ın kamu borcu 357 milyar Euro’yu aştı. Yunanistan’ın kamu borcu, geçen yıla göre önemli ölçüde arttı ve toplam borç seviyesini GSYİH’nın yüzde 193’üne çıkardı. Bu astronomik borç oranı, ülkenin finansal bir çöküşe doğru ilerleyebileceği değerlendirmelerine yol açtı. Hal böyle iken, 28 Eylül 2021 tarihinde Fransa ile ortak askeri pakt imzalayan Yunanistan bu askeri işbirlikleriyle birlikte savunma harcamalarını da yoğunlaştırdı. Ekonomik olarak ciddi sorunlarla boğuşan, IMF’nin kurtarma programlarıyla onlarca milyar dolar borçlanan Yunanistan’ın yerli savunma sanayisi de dışa bağımlı bir durumda. Tüm bunlara rağmen Yunanistan silahlanmaya ve yeni askeri borç yüklerinin altına girmeye devam ediyor. Karanlık bir odak, Yunanistan’ı yasa dışı bir şekilde sübvanse ederek milyarlarca dolarlık silah alım yükünün altına sokuyor.

Diğer Haberler